Ιστορία

Η ιστορία  του σχολείου μέσα από τα αρχεία που σώζονται

Η ιστορία αρχίζει το  Σεπτέμβριο του 1929 ως «60ον Δημοτικόν Σχολείον Περάματος» (η αρίθμηση προφανώς αναφέρεται στα σχολεία της Αττικής ή της χώρας) το οποίο είναι «Διτάξιον»

με πρώτη Δ/ντρια την  Μαίρη Ρόζου

Από τα αρχεία του σχολείου προκύπτουν πολύτιμα στοιχεία για το επάγγελμα των πατεράδων (αλιεύς, ξυλουργός, ξυλοκόπος, λεμβούχος κλπ), τον τόπο καταγωγής (Κωνσταντινούπολις, Σμύρνη)

ενώ  από το Μαθητολόγιο φαίνεται υπάρχουν μόνο δύο οδοί η Φαναρακίου και η Βοσπόρου

Το 1936 στεγάζεται σε κτίσμα «λιθόκτιστον» με μία αίθουσα διδασκαλίας με ενοίκιο 12000 δραχμές, ενώ δεν είχε «ούτε κήπο ούτε εργαλεία ούτε σπόρους»

Έχει 156 μαθητές (σε μία αίθουσα), δύο δασκάλους (Εμ. Χατζηιωαννίδης και Μαίρη Ρόζου), το σχολείο έχει αλλάξει δ/ντη και η χώρα πολίτευμα

Με τους βαθμούς όμως… μεγάλη τσιγγουνιά

Μπορούμε να μαντέψουμε τις συνθήκες που επικρατούν όταν το σχολείο είναι …σχεδόν υγιεινό

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ  ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΑ                          (το αρχείο επεξεργάζεται και  συμπληρώνεται)

τα Στατιστικά Δελτία ήταν έντυπα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας  που συμπλήρωναν κάθε χρόνο τα σχολεία. Σε αυτά αποτυπώνονταν στοιχεία του σχολείου όπως π.χ ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη ή οι εκπαιδευτικοί κλπ

Ακόμη υπάρχουν οικονομικά στοιχεία (όπως οι δαπάνες για την ανέγερση του Πέτρινου), εκθέσεις για τη λειτουργία του σχολείου,  τη διαγωγή των μαθητών, τις “γυμναστικές επιδείξεις¨ κ.α.