ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2017-18

Μπορείτε να κατεβάσετε την εγκύκλιο και την αίτηση για τα μουσικά γυμνάσια.