Επικαιροποιημένος πίνακας με τις μονάδες αρμοδιότητας του υπ. Υγείας οι οποίες εκδίδουν πιστοποιητικά ύστερα από διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών

Μας κοινοποιήθηκε το έγγραφο για τις μονάδες αξιολόγησης και πιστοποίησης μαθησιακών δυσκολιών.
Ο πίνακας σε μορφή excel.