Απουσίες μαθητών που ανήκουν σε ευπαθή ομάδα

Αγαπητοί γονείς,
Την Υπεύθυνη Δήλωση για τη ρύθμιση των απουσιών των μαθητών που ανήκουν σε ευπαθή ομάδα για να νοσήσουν από covid-19 μπορείτε να τις υποβάλλετε στο σχολείο με έναν από τους παρακάτω τρόπους (όπως σας εξυπηρετεί):

  1. Εκτυπώνετε την υπεύθυνη δήλωση και αφού υπογράψετε την υποβάλλετε στο email του σχολείου Ή
  2. Αφού δημιουργήσετε υπεύθυνη Δήλωση μέσα από την ιστοσελίδα gov.gr ( https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses με το κείμενο : ο/η μαθητής/ τρια ???? του/της οποίου/ας είμαι γονέας/κηδεμόνας, ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση απόCOVID-19, (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο εικοστό πέμπτο της από 14.3.2020 ΠΝΠ (Α΄ 64) όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και στην υπ? ΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/15.5.2020 ΚΥΑ), ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου ή ήδη νοσεί , την υποβάλλετε στο email του σχολείου Ή
  3. Συμπληρώνετε την υπεύθυνη δήλωση από τη 1.15μμ έως τις 2μμ καθημερινά.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ