Αποχώρηση μαθητών, βροχή και ενημέρωση γονέων (Αναβολή)

Α. ΩΡΕΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ

Προκειμένου να μη δημιουργείται συνωστισμός κατά το σχόλασμα, οι τάξεις θα αποχωρούν ως εξής:

ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΕΞΟΔΟΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
5ωρο 6ωρο 5ωρο 6ωρο
ΤΑΞΗ Α 12.15 13.05ΤΑΞΗ Β 12.15 13.05
ΤΑΞΗ Ε 12.20 13.10ΤΑΞΗ Γ 12.20 13.10
ΤΑΞΗ ΣΤ 12.25 13.15ΤΑΞΗ Δ 12.25 13.15

Β. 1.Τις ημέρες που μπορεί να βρέξει τα παιδιά να έχουν οπωσδήποτε μαζί τους ομπρέλα. 2.Όταν έρχονται στο σχολείο και βρέχει πηγαίνουν κατευθείαν στις αίθουσες όπου θα τους περιμένουν οι δασκάλες/οι 3. Σε περίπτωση βροχής το διάλειμμα γίνεται μέσα στην τάξη, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ.

Γ. ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Δ/ΝΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ

Λόγω της απαγόρευσης των συγκεντρώσεων άνω των 9 ατόμων οι συναντήσεις γονέων με τους δασκάλους και το διευθυντή αναβάλλονται

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ