Δανεισμός εξοπλισμού τηλε-εκπαίδευσης

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε ποιες οικογένειες δεν διαθέτουν υπολογιστή ή tablet για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να δείξουμε υπευθυνότητα και να λάβουμε υπόψη μας τα παρακάτω:

  • τα tablet δεν χαρίζονται αλλά θα δανειστούν στους μαθητές για όσο διάστημα διαρκεί η τηλεκπαίδευση. Αμέσως όταν ξανανοίξουν τα σχολεία τα tablet θα επιστραφούν. Οι γονείς υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα τα επιστρέψουν σε άριστη κατάσταση διαφορετικά θα επιβαρυνθούν τα έξοδα της επισκευής.
  • ο αριθμός είναι περιορισμένος και τα κριτήρια επιλογής θα είναι κοινωνικά.