Διαδικασία Υποβολής Αιτημάτων στο 2ο ΚΕΣΥ Πειραιά

Για υποβολή αιτημάτων στο 2ο ΚΕΣΥ Πειραιά οι γονείς και κηδεμόνες του σχολείου μας:

  1. Πηγαίνουν στην ιστοσελίδα http://2kesy-peiraia.att.sch.gr/ του 2ου ΚΕΣΥ Πειραιά
  2. Συγκεντρώνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά με βάση την ισχύουσα νομοθεσία
  3. Δημιουργούν μέσα από τη φόρμα https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese ψηφιακή υπεύθυνη δήλωση στην οποία συμπληρώνουν το εξής κείμενο: “Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γονέας/κηδεμόνας του (Ονοματεπώνυμο μαθητή/-τριας) και ότι τα δικαιολογητικά τα οποία υποβάλω είναι γνήσια και αληθή.
  4. Αποστέλλουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΚΕΣΥ 2kesypeir@sch.gr σε μορφή αρχείου pdf α) τα δικαιολογητικά και β) την υπεύθυνη δήλωση