Προσέλευση-διευκρινήσεις σχετικά με τις συναντήσεις γονέων με το διευθυντή και τους δασκάλους των τάξεων

  1. Σύμφωνα με νέες οδηγίες κατά την πρωινή προσέλευση οι μαθητές/μαθήτριες θα πηγαίνουν στις αίθουσες όπου θα τους περιμένουν οι εκπαιδευτικοί των τμημάτων.
  2. Οι συναντήσεις γονέων με το διευθυντή και τους δασκάλους των τάξεων θα γίνουν σε εξωτερικό χώρο του σχολείου για λόγους προστασίας, όπως έχουν προγραμματιστεί.

Οι συναντήσεις θα τελειώνουν στις 13:00  και οι γονείς θα αποχωρούν προκειμένου να μην συναντιούνται με τους μαθητές που σχολούν εκείνη την ώρα.

Σε περίπτωση κακοκαιρίας οι συναντήσεις θα αναβάλλονται.

Παρακαλούμε πολύ να τηρήσουμε τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης