Ρομποτάκια Στ’ δημοτικού 2021-22

Σε αυτό το κανάλι του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου,

https://video.sch.gr/asset/detail/rfRZ3lSZWTBvQWXNIR7YSFNV

βρίσκονται όλες οι κατασκευές των μαθητών μας της Στ’ δημοτικού, μία μετά την άλλη, στην ενότητα Κανάλι Ρομποτική 2021-22

Κάθε τμήμα χρησιμοποίησε τα κιτ lego wedo 1 του σχολείου για ένα τρίμηνο για να φτιάξει ανά ομάδα 2-3 παιδιών από μία διαφορετική κατασκευή. Χρειάστηκε να εργαστούν με ταχύτητα ώστε να προλάβουν να ολοκληρώσουν την κατασκευή, τον προγραμματισμό και τη βιντεοσκόπηση μέσα σε 10 περίπου διδακτικές ώρες. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά!