Φινλανδία 3η μέρα

Η λύση για κοινωνικά αποστασιωμένα άτομα αλλά και αγχωλυτικό: χορός και μάλιστα φινλανδέζικο βαλς. Στη συνέχεια συναντηθήκαμε και συζητήσαμε για την φινλανδέζικη κουλτούρα και το στρες που δημιουργεί τόσο η παρατεταμένη νύχτα το χειμώνα όσο και η κοινωνική αποστασιοποίηση που υπάρχει σε κάθε ένφαση της ζωής