Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α ? Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-21 αναφορικά με θέματα χωροταξίας και μετεγγραφών

Οι μαθητές της Στ’ Δημοτικού θα ενημερωθούν από τους δασκάλους τους για το γυμνάσιο στο οποίο θα φοιτήσουν του χρόνου.

Επισυνάπτεται το έγγραφο με τα χωροταξικά όρια των γυμνασίων προκειμένου να ενημερωθούν οι γονείς και κηδεμόνες όπου και διευκρινίζεται: Στην περίπτωση που υπάρχει η επιθυμία για αλλαγή σχολείου και μόνο εφόσον αυτή πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους (οι οποίοι θα πρέπει να αποδεικνύονται με αντίστοιχα δικαιολογητικά, π.χ. αλλαγή διεύθυνσης), υποβάλλεται αίτημα μετεγγραφής με την έναρξη του διδακτικού έτους στη σχολική μονάδα στην οποία επιθυμεί να μετεγγραφεί ο μαθητής. Καμία αίτηση μετεγγραφής δε θα υποβάλλεται απευθείας στη Διεύθυνση Β/μιας Εκπ/σης Πειραιά.

Επισυνάπτεται ακόμη το έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Πειραιά όπου αναφέρονται:

  • Οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων που έχουν αδελφό-ή στην Α’ ή Β’ τάξη Γυμνασίου εγγράφονται στο ίδιο Γυμνάσιο με αυτό του αδελφού-ής α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς διεύθυνσης κατοικίας.
  • Βάση της κείμενης νομοθεσίας η Δ.Δ.Ε. Πειραιά δύναται, σε συνεργασία με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, να προβαίνει σε τροποποιήσεις του χωροταξικού σχεδιασμού κάθε σχολικό έτος.
  • Οποιαδήποτε κατανομή μαθητών χωρίς αναφορά στην παραπάνω
    χωροταξική οριοθέτηση γίνεται για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας περί αριθμού μαθητών ανά τμήμα.
  • Επισημαίνουμε ότι οι τυχόν μετεγγραφές που θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο και εξής, δεν πρέπει να αλλοιώνουν τον αριθμό των τμημάτων ανά σχολική μονάδα όπως αυτός διαμορφώνεται από την παρούσα χωροταξία.