Κατανομή χρημάτων από το χριστουγεννιάτικο παζάρι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ποσό των 997,7 ευρώ το οποίο συγκεντρώθηκε από το χριστουγεννιάτικο παζάρι, κατανεμήθηκε ως εξής :

400 ευρώ μοιράστηκαν σε 8 δωροεπιταγές των 50 και δόθηκαν σε ισάριθμες οικογένειες.

300 ευρώ δόθηκαν στο Χατζηκυριάκειο Ορφανοτροφείο

297,7 ευρώ κατατέθηκαν στο λογαριασμό του σχολείου για την αγορά των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για τις κατασκευές

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Π.ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΑΡΕΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ