Επιλογή Σημαιοφόρων και Παραστατών σχ.έτους 2021-2022

Έγινε η κλήρωση μεταξύ των μαθητών που αρίστευσαν για την επιλογή σημαιοφόρων και παραστατών ! Συγχαρητήρια σε όλους!!
Συγχαρητήρια επίσης στους μαθητές και στις μαθήτριες που αντιπροσώπευσαν το σχολείο μας στη σημερινή παρέλαση.
Χρόνια πολλά!

Μέτρα πρόληψης κατά της πανδημίας covid 19 και κάρτα μαθητή

Αγαπητοί γονείς, επειδή η πανδημία που μας ταλαιπωρεί περισσότερο από ένα χρόνο δεν έχει τελειώσει, χρειάζεται να συνεχίσουμε να είμαστε προσεκτικοί  και να δίνουμε θετικά μηνύματα στα παιδιά, ώστε να τηρούν τα μέτρα και τους κανόνες υγιεινής και προστασίας.

Τη  Δευτέρα που ξανανοίγουν τα σχολεία, ο έλεγχος  της σχολικής κάρτας COVID 19, θα γίνει στη είσοδο του σχολείου. Μαθητές οι οποίοι δεν θα έχουν μαζί τους την κάρτα, εκτυπωμένη ή χειρόγραφη, δε θα γίνονται δεκτοί .Ιδιαίτερα, παρακαλούμε να μην έρθουν χωρίς την κάρτα τους ασυνόδευτοι μαθητές/τριες.

 Προβλέπεται, επίσης, η εφαρμογή όλων των μέτρων πρόληψης και προστασίας που έχουν ήδη ληφθεί:

  • η  υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους,  
  • η αποχώρηση των μαθητών θα γίνεται από τις δύο πόρτες του σχολείου με  διαφορετικές ανά τάξη ώρες αποχώρησης,
  • ανάλογα με την τάξη,  θα γίνονται διαφορετικά διαλείμματα,
  • οι ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες,  θα είναι σταθερές
  • η συστηματική χρήση αντισηπτικών,
  • οι σχολαστικοί καθαρισμοί,
  •  ο συστηματικός καθαρισμός του εργαστηρίου πληροφορικής
  • ο τακτικός αερισμός των χώρων,
  • τα ειδικότερα μέτρα για τη λειτουργία  του κυλικείου                                                                           

Επισυνάπτουμε τη κάρτα μαθητή covid 19 για να τη συμπληρώσετε, αν χρειάζεται, χειρόγραφα.

Οδηγίες για μαθητές οι οποίοι διαμένουν με άτομα ευπαθών ομάδων

Με εγκύκλιο που εστάλη στα σχολεία, δίνονται αναλυτικές οδηγίες για τη δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό υποκείμενο νοσήματα και την ένταξή τους στην εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία (άρθρο 3 της με αρ. πρωτ. 14109/ΓΔ4/05-02-2021 ΚΥΑ Β ́ 455). Οι κηδεμόνες υποβάλλουν στον Διευθυντή έως την Τετάρτη 12-05-2021: (α) αίτηση – υπεύθυνη ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) για την συμμετοχή των μαθητών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. β) προσκομίζουν σε σφραγισμένο φάκελο το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν ότι συνοικεί με τους μαθητές πρόσωπο που πάσχει από σοβαρό ή σοβαρά υποκείμενο νόσημα του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ. Παράλληλα, εντός του φακέλου συνυποβάλλεται εκ μέρους των συνοικούντων προσώπων και υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή του άρθρου 1 της ανωτέρω ΚΥΑ να προβεί στην επεξεργασία των φακέλων τους. Ο Διευθυντής πρωτοκολλεί με εμπιστευτικό πρωτόκολλο την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα και την υποβάλλει στη Διεύθυνση ΠΕ για τα περεταίρω, προκειμένου να εγκριθεί.

Our Erasmus + Project on eTwinning

Our students are working hard! We publish their creations and photos on project’s TwinSpace:

Οι μαθητές μας εργάζονται σκληρά! Δημοσιεύουμε τις δημιουργίες και τις φωτογραφίες τους στο TwinSpace του έργου:

https://twinspace.etwinning.net/45916

Thanks to our eTwinning ambassador Cornelia Melcu!

Ευχαριστούμε την πρέσβειρα του eTwinning Cornelia Melcu!