Πρωτεύουσες της Ευρώπης (Capitals of Europe)

Το σχολείο μας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA3 «Teachers4Europe: setting a Agora for Democratic Culture» υλοποιεί σε συνεργασία με το δημοτικό Základná škola Rázusova 2260 της πόλης Čadca της Σλοβακίας, υλοποιεί το πρόγραμμα etwinning Πρωτεύουσες της Ευρώπης (Capitals of Europe).

Οι μαθητές μας, μαζί με τους μαθητές από τη Σλοβακία, συναντιόνται διαδικτυακά και επισκέπτονται μια πρωτεύουσα. Φτιάχνουν παρουσιάσεις, ασκήσεις, παιχνίδι θησαυρού, δείτε εδώ