Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας

Στις 22/3/2022 ψηφίστηκε ο εγκεκριμένος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του σχολείου μας στον οποίο αναφέρονται οι όροι και οι κανόνες που αποτελούν προϋποθέσεις, για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του Σχολείου. Επισυνάπτεται με τη μορφή pdf.