Δεύτερη Διακρατική Συνάντηση στην Ιταλία Second Transnational Meeting in Italy

In Sicily, Piazza Armerina, the second meeting of the partners of the European program Erasmus + KA2 (The odd one …. IN!)  took place from 3-3 2018 to 8-3-2018. The 1st Primary school  of Perama, as coordinators, presented  suggestions for the cross curriculum approach of our program, highlighting the work that their pupils have already completed with the teachers who make up the Pedagogical Group. The other partners presented their work done so far and they also gave suggestions. Views were exchanged and the next meeting in Brasov, Romania was jointly planned. It was a creative meeting with beautiful activities and excellent hospitality from the Italian part.

Στη Σικελία, Piazza Armerina, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus + KA2 (The odd one …. IN!)  από 3-3 2018 έως 8-3-2018. Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Περάματος, ως συντονιστές, παρουσίασε  προτάσεις για τη διαθεματική προσέγγιση του προγράμματός μας, αναδεικνύοντας τη δουλειά που έχουν ήδη ολοκληρώσει οι μαθητές με τους εκπαιδευτικούς που απαρτίζουν την Παιδαγωγική Ομάδα. Οι υπόλοιποι εταίροι παρουσίασαν τη μέχρι τώρα δουλειά τους και έκαναν και προτάσεις. Ανταλλάχθηκαν απόψεις και προγραμματίστηκε από κοινού η επόμενη συνάντηση στο Μπρασόβ της Ρουμανίας. Ήταν μια δημιουργική συνάντηση με όμορφες δραστηριότητες και εξαιρετική φιλοξενία από την ιταλική πλευρά.

madeira meeting photos

Συνάντηση στη Μαδέρα (4 – 6 Δεκεμβρίου 2017) Meeting in Madeira (4th – 6th December 2017 )

Our first meeting took place in Madeira with participants from all six countries, namely:

Nikoleta and Eleni from Greece, Elieli and Lucia from Italy,  Cornelia and Camelia from Romania, Majka and Oksana from Poland, Enrique and Monica from Spain and our hosts Nelia and Ricardo.

We have decided on the next mutual tasks to take place, which is a teleconferec e with our students for Christmas, making student accounts on eTwinning and the tasks to be presented during the next meeting in Italy.

 

Η πρώτη μας συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Μαδέρα με συμμετέχοντες και από τις έξι χώρες, και συγκεκριμένα:

Η Νικολέτα και η Ελένη από την Ελλάδα, η Ελιέλι και η Λουσία από την Ιταλία,  η Κορνέλια και η Καμέλια από τη Ρουμανία, η Μάικα και η Οξάνα από την Πολωνία, ο Ενρίκε και η Μόνικα από την Ισπανία και οι οικοδεσπότες μας Νέλια και Ρικάρντο.

Αποφασίσαμε για τις επόμενες αμοιβαίες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν, που είναι μια τηλεδιάσκεψη με τους μαθητές μας για τα Χριστούγεννα, η δημιουργία λογαριασμών μαθητών στο eTwinning και οι εργασίες που θα παρουσιαστούν κατά την επόμενη συνάντηση στην Ιταλία.