Επικαιροποιημένος πίνακας με τις μονάδες αρμοδιότητας του υπ. Υγείας οι οποίες εκδίδουν πιστοποιητικά ύστερα από διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών

Μας κοινοποιήθηκε το έγγραφο για τις μονάδες αξιολόγησης και πιστοποίησης μαθησιακών δυσκολιών.
Ο πίνακας σε μορφή excel.

The odd one … IN!

Το σχολείο μας για τα έτη 2017-2019 συντονίζει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σύμπραξης μεταξύ σχολείων Erasmus + ΚΑ2 με τίτλο: «The odd one … IN!». Η επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος που θα ανανεώνεται είναι
http://theoddonein.mysch.gr/
Τα έργα των μαθητών αναρτώνται στην πλατφόρμα eTwinning, που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση προγραμμάτων σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών και στο twinspace

http://1dim-peram.att.sch.gr/theoddonein/sample-page/